Steg och vangstycken

Steg

Våra trappsteg tillverkas av 40 mm tjocka limträskivor i olika träslag.

Öppen eller täckt trappa

Öppen trappa med barnlister under stegen
Täckt trappa med sättsteg
För att en trappa ska vara barnsäker, får öppningen mellan stegen vara högst 10 cm. Därför monteras en barnlist fast under steget i öppna trappor. Barnlisten ger också extra stöd åt stegets framkant. Man kan även välja att göra en täckt trappa och istället för barnlisterna montera sättsteg, som helt sluter igen öppningen mellan två steg. Sättstegen tillverkas oftast av fanérskivor som antingen kan betsas i samma färg som stegen eller målas. En täckt trappa möjliggör att man kan bygga t.ex. en skrubb under trappan.

Profilerad eller rak stegframkant

Profilerad stegframkant

Du kan välja att ha en rak (standard) eller profilerad framkant på stegen.

Storsteg

Som första steg kan man välja att ha ett storsteg, vilket är lite bredare än de övriga stegen. Ett storsteg öppnar upp trappan och ger ett luftigare intryck, eftersom räcket flyttas uppåt. Storsteg kan användas både i öppna och täckta trappor.

Halkskydd

Plasthalklister

En traditionell halklist med god funktion. Finns i färgerna svart, brun, beige och vit. Du kan också beställa nya halklister till din gamla trappa direkt från vår egen webbshop.

Halkspår

Ett enkelt och populärt alternativ med fyra frästa spår i stegframkanten. Halkspåren tar bort den värsta halkan, men ger inte ett lika effektivt skydd som de andra modellerna.

Trähalklister

Trähalklisterna tillverkas av tunna ek- eller asklister som fälls in i trappsteget. Ett riktigt hantverk, som ger ett välarbetat intryck samtidigt som man får ett bra halkskydd som smälter in med steget.

Vangstycken

Standardvangstycken

Standardvangstycket löper vid sidan av trappan. I vangstycket finns infrästa spår där varje trappsteg fästs med skruvar. Standardtrappan är enkel att montera. Varje trappsväng monteras först ihop som skilda element redan i snickeriet. På monteringsplatsen börjar man med att montera upp det nedersta elementet varefter följande element hakas på och skruvas fast i väggen.

Sadelvangstycken

Sadelvangstycket löper under trappan och stegen vilar ovanpå vangstycket. Sadeltrappan kan ibland vara ett bra alternativ, speciellt ifall trappan byggs in mellan två väggar eller i trånga utrymmen. En sadeltrappa monteras bit för bit på plats. Först monteras vangstyckena upp och därefter stegen.