Måttrekommendationer

Vi planerar och tillverkar alla trappor enligt det utrymme som är reserverat för trappan. Om man vill ha en trappa som är bekväm och säker att gå i, kan det dock vara bra att redan i planeringsskedet ta i beaktande hur stort utrymme en trappa behöver.

Det finns vissa grundprinciper vid måttsättning av trappor. Rekommendationerna säger att steghöjden bör vara högst 190 mm och att stegdjupet bör vara minst 250 mm. I en svängd trappa räknas stegdjupet vid gånglinjen, vilken oftast är 350 mm från trappans ytterkant.

När man räknar antalet steghöjder, utgår man alltid från höjdmåttet golv till golv, dvs. man mäter från färdigt lagt golv på första våningen till färdigt lagt golv på andra våningen. Delar man detta mått med t.ex. steghöjden 190 mm får man det antal steghöjder som behövs.

Det finns även en trappformel, som säger att 2 steghöjder + 1 stegdjup = 600 – 650, helst 620 – 630. Det innebär att om man vill ha en lägre steghöjd behöver man ha djupare steg för att komma till samma värde i trappformeln.

Nedan har vi sammanställt tabeller på hur mycket utrymme de vanligaste trapptyperna behöver. Tabellerna utgår från ett stegdjup på 250 mm, en steghöjd på ca 180-190 mm samt en trappbredd på 900 mm. Det totala yttermåttet inkluderar ett 65 mm djupt slutsteg, som kommer i samma nivå som golvet på andra våningen. Använd tabellerna på följande sätt:
1) Mät höjden från golv till golv
2) I tabellen ser du hur många steghöjder du minst behöver
3) I tabellen ser du även hur långt det totala yttermåttet på trappan är. Detta mått kan delas in på olika sätt, beroende på vad som passar ditt hus.

Kom ihåg att dessa mått endast är riktgivande och att man kan göra undantag från dem!
– Vill man ha en trappa som är bekvämare att gå i, kan man låta den ta mer plats.
– Om man istället har ont om utrymme kan man göra en brantare trappa.

I-trappa

Höjd golv-golv 2700 2800 2900 3000 3100
Antal steg 14 15 16 16 17
A 3345 3595 3845 3845 4095

Längden på trappan med ett stegdjup på 250 mm framgår ur tabellen.

L-trappa

Höjd golv-golv 2700 2800 2900 3000 3100
Antal steg 14 15 16 16 17
A + B 4195 4445 4695 4695 4945

Den totala ytterlängden på trappan fås genom att räkna A+B. Måtten i tabellen utgår från ett stegdjup på 250 mm i gånglinjen, som är 350 mm från trappans ytterkant.

Exempel: Om du har en höjd på 3000 mm från golv till golv, behövs 16 st steghöjder. Den totala ytterlängden på L-trappan bör då vara 4695 mm, vilket kan delas upp i t.ex. (A) 1500 mm + (B) 3195 mm.

U-trappa

Höjd golv-golv 2700 2800 2900 3000 3100
Antal steg 14 15 16 16 17
A + B + C 5045 5295 5545 5545 5795

Den totala ytterlängden på trappan fås genom att räkna A+B+C. Om man vill ha standardbredd 900 mm på trappan, bör B-måttet vara 1900 mm. Måtten i tabellen utgår från ett stegdjup på 250 mm i gånglinjen, som är 350 mm från trappans ytterkant.

Exempel: Om du har en höjd på 3000 mm från golv till golv, behövs 16 st steghöjder. Den totala ytterlängden på U-trappan bör då vara 5545 mm, vilket kan delas upp i t.ex. (A) 1800 mm + (B) 1900 mm + (C) 1845 mm.