Om oss

Korsholms Trätjänst Ab är ett snickeri med många års erfarenhet. Företaget grundades 1975 av Bror-Erik Wik och Göran Drifell, och verksamheten startade i ett uthus i närheten av Smedsby skolcentrum. Till en början fungerade Korsholms Trätjänst både som byggfirma och snickeri, men ganska snabbt började man nischa in sig på trappor, eftersom man märkte att det fanns ett behov på marknaden.

I oktober 2011 genomgick företaget ett ägarskifte, då de tidigare ägarna gick i pension. Korsholms Trätjänst Ab ägs idag av Christian Sten, som arbetat i företaget sedan 2001.

Vi handhar själva så gott som hela tillverkningsprocessen. Största delen av råmaterialet till våra trappor kommer in till snickeriet som rått virke. Sedan torkas plankorna i vår egen tork varefter de kan sågas, hyvlas och limmas till limträskivor, vilka sedan utgör grunden för de flesta trappdelar. Vi har även ett eget måleri, vilket gagnar både kunderna, företaget och miljön. Våra trappor behöver inte fraktas av och an och med ett eget måleri kan vi vara flexibla så att kunden får exakt det han vill ha. En tjänst som uppskattas är att vi ofta blandar olika betsfärger för att trappan så bra som möjligt ska passa in med husets övriga inredning.

Vi värderar kvalitet och personlig service högt. Varje trappa blir unik därför att den planeras tillsammans med kunden och utgående från de förhållanden som finns i huset. Så långt det är möjligt åker vi alltid själva ut till kunden för att ta de viktiga måtten samt kontrollera att allt går enligt planerna innan trappan tillverkas. De flesta väljer även att låta oss montera trappan. Att trappan monteras på plats av erfarna trappmontörer ger ett gott slutresultat.

Välkommen att ta kontakt, vi ser fram emot att tillverka din drömtrappa!