Mittasuositukset

Suunnittelemme ja valmistamme kaikenlaisia portaita niitä varten varatun tilan mukaan. Halutessasi portaat, joissa kulkeminen on mukavaa ja turvallista, sinun kannattaa kuitenkin jo suunnitteluvaiheessa huomioida kuinka suuren tilan portaat tarvitsevat.

Portaiden mitoitusta varten on olemassa muutamia perusperiaatteita. Suosituksissa sanotaan, että porrasnousun on oltava korkeintaan 190 mm ja askelman etenemän vähintään 250 mm. Kaartuvissa portaissa askelman etenemä lasketaan kulkuviivalta, joka useimmiten on 350 mm portaan ulkoreunasta.

Porrasnousuja laskettaessa lähdetään aina lattiasta lattiaan otetusta mitasta, ts. mitta otetaan ensimmäisen kerroksen valmiiksi pannusta lattiasta toisen kerroksen valmiiksi pantuun lattiaan. Jos tämä mitta jaetaan esim. 190 mm:n porrasnousulla, saadaan tarvittava lukumäärä porrasnousuja.

On myös olemassa porraskaava, jonka mukaan 2 porrasnousua + 1 askelman etenemä = 600 – 650, mieluiten 620 – 630. Tämä merkitsee, että jos halutaan alempi porrasnousu, tarvitaan syvempi askelma, jotta päästäisiin samaan arvoon porraskaavassa.

Jäljempänä olemme laatineet taulukot tavallisimpiin porrastyyppeihin tarvittavasta tilasta. Taulukoissa lähdemme 250 mm:n askelman etenemisestä, suunnilleen 180-190 mm:n porrasnoususta sekä 900 mm:n porrasleveydestä. Kokonaisulkomittaan sisältyy 65 mm syvä viimeinen askelma, joka tulee samalle tasolle kuin toisen kerroksen lattia.

Käytä taulukkoja seuraavalla tavalla:
1) Mittaa korkeus lattiasta lattiaan.
2) Taulukosta näet kuinka monta porrasnousua tarvitset vähintään.
3) Taulukosta näet myös kuinka pitkä portaiden kokonaisulkomitta on. Tämä mitta voidaan jakaa eri tavoin riippuen siitä mikä sopii talollesi.

Muista, että nämä mitat ovat ainoastaan ohjeellisia ja, että niistä voidaan poiketa!
– Halutessasi portaat, joissa on mukavampi kulkea, voit varata niille enemmän tilaa.
– Jos sinulla sen sijaan on vähän tilaa, voit tehdä jyrkemmät portaat.

I-portaat

Korkeus lattiasta lattiaan 2700 2800 2900 3000 3100
Askelmien määrä 14 15 16 16 17
A 3345 3595 3845 3845 4095

Portaiden pituus askelman etenemän ollessa 250 mm selviää taulukosta.

L-portaat

Korkeus lattiasta lattiaan 2700 2800 2900 3000 3100
Askelmien määrä 14 15 16 16 17
A + B 4195 4445 4695 4695 4945

Portaiden kokonaisulkopituus saadaan laskemalla A+B. Taulukossa olevat mitat edellyttävät 250 mm:n askelman etenemää kulkuviivalla, joka on 350 mm portaan ulkoreunasta. Esimerkki: Jos korkeus lattiasta lattiaan on 3 000 mm tarvitaan 16 porrasnousua. L-portaiden kokonaisulkopituuden tulisi silloin olla 4695 mm, joka voidaan jakaa esim. (A) 1500 mm + (B) 3195 mm.

U-portaat

Korkeus lattiasta lattiaan 2700 2800 2900 3000 3100
Askelmien määrä 14 15 16 16 17
A + B + C 5045 5295 5545 5545 5795

Portaiden kokonaisulkopituus saadaan laskemalla A+B+C. Jos portaisiin halutaan 900 mm standardileveys, B-mitan on oltava vähintään 1900 mm. Taulukossa olevat mitat edellyttävät 250 mm:n askelman etenemää kulkuviivalla, joka on 350 mm portaiden ulkoreunasta. Esimerkki: Jos korkeus lattiasta lattiaan on 3000 mm, tarvitaan 16 porrasnousua. U-portaiden kokonaisulkopituuden on silloin oltava 5545 mm, joka voidaan jakaa esim. (a) 1800 mm + (B) 1900 mm + (C) 1845 mm.