Vangstycken

Vangstycket är den del av trappan som bär upp trappstegen. Det finns två typer av vangstycken: standardvangstycken och sadelvangstycken.
Öppen standardtrappa
Täckt standardtrappa

Standardvangstycken

Standardvangstycket löper vid sidan av trappan. I vangstycket finns infrästa spår där varje trappsteg fästs med skruvar. Standardtrappan är enkel att montera. Varje trappsväng monteras först ihop som skilda element redan i snickeriet. På monteringsplatsen börjar man med att montera upp det nedersta elementet varefter följande element hakas på och skruvas fast i väggen.
Öppen sadeltrappa
Täckt sadeltrappa

Sadelvangstycken

Sadelvangstycket löper under trappan och stegen vilar ovanpå vangstycket. Sadeltrappan kan ibland vara ett bra alternativ, speciellt ifall trappan byggs in mellan två väggar. Med en täckt trappa blir då vangstyckena helt osynliga. En sadeltrappa monteras bit för bit på plats. Först monteras vangstyckena upp och därefter stegen. Om det är väggar på båda sidorna av trappan, kan stegen justeras på monteringsplatsen för att följa väggarna så bra som möjligt.