Steg

Våra trappsteg tillverkas av 40 mm tjocka limträskivor i olika träslag. Du kan välja att ha en rak (standard) eller profilerad framkant på stegen. Det finns även flera olika alternativ till halklister, se mer under rubriken Halklister. Stegen kan lackas, betsas, målas eller oljevaxas enligt önskemål. Se mer under rubriken Ytbehandling. Av praktiska skäl rekommenderar vi i första hand inte målade steg, eftersom de har sämre slitageyta.
Profilerad stegframkant
Öppen trappa med barnlister
Täckt trappa med sättsteg

Mellan stegen...

För att en trappa ska vara barnsäker, får öppningen mellan stegen vara högst 10 cm. Därför monteras en barnlist fast under steget i öppna trappor. Barnlisten ger också extra stöd åt stegets framkant. Man kan även välja att göra en täckt trappa och istället för barnlisterna montera sättsteg, som helt sluter igen öppningen mellan två steg. Sättstegen tillverkas oftast av fanérskivor som antingen kan betsas i samma färg som stegen eller målas vita. En täckt trappa möjliggör att man kan bygga t.ex. en skrubb under trappan.

Storsteg

Som första steg kan man välja att ha ett storsteg, vilket är lite bredare än de övriga stegen. Ett storsteg öppnar upp trappan och ger ett luftigare intryck, eftersom räcket flyttas uppåt. Storsteg kan användas både i öppna och täckta trappor.