Belysning

Att ha någon form av belysning i trappan är viktigt för säkerheten. Det enklaste sättet är förstås att ha bra allmänbelysning i form av tak- eller vägglampor i det utrymme där trappan finns. Men vill man satsa lite extra på belysningen, finns det också andra alternativ. Idag har vi fler möjligheter än tidigare att gömma ljus lite överallt, tack vare LED-lampornas utveckling.

Belysning under trappstegen

Man kan fräsa in spår under steget, där man fäller in LED-band, antingen framför barnlisten eller sättsteget eller som här på bilden, bakom ett sättsteg av satinplexiglas. Förutom vita LED-band, finns det även RGB-band som lyser i olika färger. I en täckt trappa är det enklast att göra synliga kabeldragningar på undersidan. I en öppen trappa kan man fräsa ett spår i underkanten på utsidan av de vangstycken som monteras mot vägg och dölja kablarna där. Spåret döljs sedan med en täcklist

Belysning under vägghandledaren

Vägghandledaren är ett tacksamt ställe att fälla in belysning under. Även här fungerar det bra med belysning i form av LED-band.

Belysning i vangstycket

Det finns små LED-lampor som är utvecklade speciellt för trappbelysning. De monteras fast på vangstyckets insida och kablarna dras i ett fräst spår på vangstyckets utsida. På bilden Oversol Steplite®-trappbelysning.

Belysning i väggen

Ett kanske mer traditionellt sätt att ordna belysningen i trappan på, är att fälla in lampor i väggen en bit ovanför vangstycket. Vi kan vid behov skicka ritningar på vangstyckena, så att elektrikern i god tid får veta var belysningen kan placeras.