Askelmat

Valmistamme askelmat 40 mm paksuista liimapuulevyistä ja useista eri puulajeista. Askelmiin voit valita suoran (vakio) tai profiloidun etureunan. Meillä on myös useita liukuestevaihtoehtoja, katso lisätietoja Liukueste-otsikon alla. Askelmat voidaan lakata, petsata, maalata tai öljyvahata asiakkaan toivomusten mukaan. Katso lisätietoja Pintakäsittely-otsikon alla. Käytännön syistä emme ensisijaisesti suosittele maalattuja askelmia, koska niissä on huonommat kulutuspinnat.
Profiloitu etureuna
Avoportaat lapsilistoilla
Umpiportaat taustalevyillä

Askelmien välissä...

Jotta portaat olisivat turvallisia lapsille, askelmien välissä oleva aukko saa olla korkeintaan 10 cm. Siksi asennamme avoimien portaiden askelmien alle lapsilistan, joka myös antaa lisätuen askelman etureunaan. Voit myös valita umpiportaiden rakentamisen ja lapsilistojen sijaan taustalevyjen asentamisen, jotka täysin peittävät kahden askelman välisen aukon. Taustalevyt valmistetaan useimmiten vanerilevyistä, jotka voidaan joko petsata samalla värillä kuin askelmat tai maalata valkoisiksi. Umpiportaat mahdollistavat esimerkiksi komeron rakentamisen portaiden alle.

Iso lähtöaskelma

Ensimmäiseksi askelmaksi voidaan valita muita askelmia vähän isompi lähtöaskelma. Koska kaidetta silloin siirretään ylöspäin, iso lähtöaskelma ”avaa” portaat ja antaa ilmavamman vaikutelman. Isoa lähtöaskelmaa voidaan käyttää sekä avo- että umpiportaissa.